ثبت نام
حداقل 5 کاراکتر
حداقل 5 کاراکتر
حداقل 6 کاراکتر
حداقل شش حرف باید وارد کنید
با توجه به تعطیلی اتاق های عمل فعلا مطب حداقل تا اخر فروردین تعطیل است . و در مورد بازگشایی مطب اطلاع رسانی می شود. مطب روزهای زوج شنبه دوشنبه و چهارشنبه از ساعت پنج تا هفت باز است و با انجام شرایط زیرمی توانید وقت بگیرید 1. همراه نداشته باشید 2.حتما ماسک و دستکش داشته باشند. 3. بیماران سرماخورده جهت بررسی از نظر کرونا فقط به اورژانس امام رضا و شریعتی مراجعه کنند و از مراجعه به مطب خودداری کنند .
برای گرفتن نوبت نیاز به پرداخت اینترنتی نیست.گرفتن نوبت یعنی تاریخ نوبت در قسمت نوبت های اخذ شده در صفحه ی پروفایل ذکر شده باشد . باید شماره کد ملی بیمار با کد ملی زمان ثبت نام یکسان باشد.امکان واگذاری نوبت وجود ندارد.